1996 Builder - Building
August Klaus Otto - Bonn Cathedral
September Peter Hartel - St. Gereon
October Ernst Offermann - Egmond Castle
November Peter Hartel - Berlin Schauspielhaus
December Ludwig Kesselring - Church from Richter Villa